Ordensregler for lejere af Haldum forsamlingshus

Huset lejes IKKE ud til ungdomsfester.

Det er meget vigtigt at disse regler bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan leje vores Forsamlingshus ud, og for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer.

Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, fødselsdage, jubilæer.

 • Hvis der spilles højt musik skal det foregå med lukkede vinduer og døre, musikken skal stoppe senest kl. 02.00.
 • Huset lejes ikke ud til ungdomsfester.
 • Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor).
 • Det er absolut forbudt, at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset eller i omkringliggende haver.
 • Lejer hæfter for skader og hærværk i og omkring forsamlingshuset, i hele lejeperioden.

Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under festen,
skal det straks tørres op, da gulve og borde kan tage skade (hvilket vil
medføre et erstatningskrav)!

Efter endt fest skal der ryddes op:

Borde og stole stilles på plads, og gulvet skal fejes så det
er vaske klart.

 • Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder.
 • Effekter fra huset må ikke fjernes.
 • Køkkenet skal ryddes, aftørres let, og alle rester af mad og andet skal fjernes.
 • Alt service vaskes op, aftørres og stilles på plads.
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand, (den lange prop under risten, løftes op).
 • Restaffald skal i sorte affaldssække og bindes med en knude, disse må puttes i affaldscontaineren.
 • Flasker – dåser – metal skal lejer selv bortskaffe (grundet de nye affaldssorteringskrav).